Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych klientów oraz użytkowników serwisu internetowego prowadzonego przez firmę House of Performance Robert Serafiniak, zwaną dalej „Firmą”.

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest House of Performance Robert Serafiniak z siedzibą w ul. Boczna 32, 42-674 Jasiona, Polska, NIP: 6452459616, e-mail: info@rs-hop.pl

3. Dane osobowe i cel ich przetwarzania

Firma przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • Realizacja zamówień i świadczenie usług: przetwarzamy dane takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Obsługa płatności: przetwarzamy dane niezbędne do realizacji transakcji finansowych.
 • Marketing bezpośredni: przetwarzamy dane w celu przesyłania informacji marketingowych, za uprzednią zgodą użytkownika.
 • Analiza statystyczna: przetwarzamy dane w celu poprawy jakości naszych usług.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, realizacji umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie oraz uzasadnionego interesu administratora danych.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Firmą, w szczególności dostawcom usług IT, firmom kurierskim, operatorom płatności oraz kancelariom prawnym, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień i świadczenia usług.

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania swoich danych osobowych.
 • Usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

W celu realizacji swoich praw użytkownik może skontaktować się z Firmą za pośrednictwem e-maila seo@kulkowski.pl.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

8. Pliki cookies

Strona internetowa Firmy wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, analizy ruchu oraz w celach marketingowych. Użytkownik może zarządzać plikami cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez publikację nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej.

10. Kontakt

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem e-maila info@rs-hop.pl

Scroll to Top